Welkom

Welkom bij de Vrije Speelklas.

Bij ons kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar samen spelen in drie peuterklasjes.

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een leefruimte scheppen waarin ieder kind gezien kan worden. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind.

We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

De Vrije Speeklas deelt met de Vrije School Den Haag de pedagogische visie en ook  Haag ook het gebouw. Hierdoor is een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.