Welkom

Bij de Vrije Speelklas hebben we drie peuterklasjes. In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen dan ook een leefruimte, scheppen waarin ieder kind gezien kan worden. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. Naast de pedagogische visie delen we met de Vrije School Den Haag ook het gebouw en is er een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.

De Sprank  is de overkoepelende organisatie waaronder de Vrije Speelklas en Het Grote Huis vallen.

Beherende vennoten van de Sprank

Manon Wolfert, Reinoud van Bemmelen, Judith van El, Esther Wilzing en Karin Rijpma. Zij vormden het voormalig vrijwillige bestuur van stichting de Vrije Speelklas en zijn betrokken ouders binnen de Vrije School Den Haag.

Stille Vennoot binnen De Sprank CV 

Met Stichting Sleipnir als gemeenschappelijke stille vennoot, werkt De Sprank samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat zij privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die op een in sociaal opzicht gezonde leest is geschoeid.