Articles @ www.vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Jaarplanner

 

Schooljaar 2018/2019

Eerste speelochtenden 28 augustus en 29 augustus 2018  
Prinsjesdag 18 september Peuters vrij
Michaelsfeest 28 september Zonder ouders
Ouderavond 10 oktober 19.30 uur
Herfstvakantie 22 oktober tot en met 26 oktober Peuters vrij
Bazar Vrije School 3 november  
Werkochtend Sint Maarten 7 november 8.30 uur
Sint Maarten 9 november Zonder ouders
Werkavond Sint Nicolaas 21 november 19.30 uur
Eerste advent 3 en 4 december Met ouders
Sinterklaasviering 5 december; 8.15 tot 10.00 uur Zonder ouders
Tweede advent 10 december en 11 december Met ouders
Derde advent 17 december en 18 december Met ouders
Kerstviering 20 december en 21 december Met ouders
Kerstvakantie 24 december tot en met 4 januari Peuters vrij
Driekoningen 7 januari Zonder ouders
Maria Lichtmis 1 februari Zonder ouders
Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 1 maart Peuters vrij
Werkavond Palmpasen 8 april 19.30 uur
Palmpasen 14 april; 10 uur ; alle kinderen Met ouders
Goede Vrijdag 19 april Peuters vrij
Meivakantie 22 april tot en met 3 mei Peuters vrij
Hemelvaart 30 en 31 mei Peuters vrij
Pinksterfeest 6 en 7 juni Met ouders
Tweede Pinksterdag 10 juni Peuters vrij
Werkavond Sint Jan 18 juni 19.30 uur
Sint Jan 28 juni; 10 tot 12 uur; alle kinderen Met ouders
Laatste speelochtenden 16 en 17 juli  
Zomervakantie 18 juli tot en met 2 september Peuters vrij
Eerste speelochtenden 3 en 4 september 2019