articles @ www.vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

 

Bij ons kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar samen spelen. 

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een leefruimte scheppen waarin ieder kind gezien kan worden. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We werken vanuit de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

De Vrije Speelklas deelt met de Vrije School Den Haag niet alleen het gebouw, maar ook de pedagogische visie. Hierdoor is een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.

Kom je bij ons spelen?

We hebben plek in onze klasjes. Wil je komen kijken neem dan contact op met Guyenne

Ouders ontvangen een tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag of via een gemeentelijke peutertoeslag. We kijken naar de draagkracht van ouders welk tarief we hanteren.