articles @ www.vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Wie zijn wij?

De Vrije Speelklas is een stichting die tot doel heeft kinderen in de peuterleeftijd samen te laten spelen, gebaseerd op de antroposofische pedagogiek. De Vrije Speelklas bestaat sinds 1967.

Er is een bestuur dat de medewerkers en vrijwilligers ondersteunt bij hun werk met de kinderen. Het bestuur wordt gevormd door Reinoud van Bemmelen, Manon Wolfert, Karin Rijpma, Esther Wilzing en Judith van El.